τεχνικό γραφείο
Ιωάννης Γιαννόπουλος και συνεργάτες
Το γραφείο ιδρύθηκε το 1990 και ασχολείται με την εκπόνηση ειδικών στατικών μελετών ιδιωτικών και δημοσίων έργων, επίβλεψη στατικών και έκδοση οικοδομικών αδειών. Στελεχώνεται από έμπειρο προσωπικό και ειδικό λογισμικό.
Εως σήμερα έχουν εκτελεστεί εκατοντάδες έργα σε όλη την Ελλάδα

mail : info@igce.gr
Copyright © 2014 www.igce.gr

Copyright © 2011.... igce.gr  
structural engineering
www.igce.gr

Ενημ. 21.04.15